O nas

Spółdzielnia Socjalna „Styl i Smak” powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Dobrej Nadziei oraz Małopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Aktywizacji Społecznej. Wieloletnie doświadczenie tych organizacji, w zakresie pomocy osobom bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, zaowocowało ideą zapewnienia jak najskuteczniejszej formy wsparcia odbiorcom dotychczasowych działań w postaci stworzenia nowych miejsc pracy. Znajomość kwalifikacji i potrzeb naszych podopiecznych, oraz przeprowadzone badanie lokalnego rynku skłoniło założycieli do utworzenia podmiotu o profilu gastronomicznym. Obrany kierunek okazał się sukcesem – już dziś, w czwartym roku działalności możemy mówić o trwałości powstałej Spółdzielni, a przede wszystkim satysfakcji pracowników i odbiorców jej usług.

Obecnie „Styl i Smak” prowadzi kuchnię cateringową w Liszkach 517, która zapewnia catering dla żłobków, przedszkoli i szkół, współpracuje również ze Spółdzielnią Socjalną PROGRES i organizuje catering na szkolenia. Stały zespół pracowników to 10 osób – doświadczonych i posiadających odpowiednie kwalifikacje kucharzy, kelnerów, pomocy kuchennych i managera.Stowarzyszenie Dobrej Nadziei | Projekt i realizacja MC 2014